Kontrola a plnění klimatizací

  • kontrola tlaku chladiva v okruhu
  • odsátí starého chladiva a jeho recyklace
  • likvidace vlhkosti v chladícím okruhu
  • vakuování chladícího okruhu - kontrola těsnosti
  • kontrola funkčnosti chlazení
     

Kontaktujte nás